Aπό Δευτέρα 05/04/2021 το φυσικό κατάστημά μας θα λειτουργεί με click away και click inside. Για το click inside, προγραμματίζετε ραντεβού με το κατάστημά μας με email ή τηλεφωνικά. Για το click away,η παραγγελία θα γίνεται μέσω e-shop ή μέσω τηλεφώνου και η πληρωμή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή με POS έξω από το κατάστημα κατόπιν ραντεβού.

Όροι & προϋποθέσεις

1. Γενικά για την Ιστοσελίδα- εργαλεία Ιστοσελίδας


1.1. Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα www.visivitalis.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»). H Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (στο εξής αναφερόμενο ως «Eshop») μέσω του οποίου οι πελάτες (φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και στο εξής αναφερόμενοι ως «πελάτες» συνολικά ή «εσείς») μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που προβάλλονται ηλεκτρονικά και διατίθενται προς πώληση (στο εξής «Προϊόντα). Tα Προϊόντα αυτά, η Εταιρεία τα προμηθεύεται έτοιμα από τρίτους κατασκευαστές – προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία VisVitalis-Γ.Λιακόπουλος η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κειριαδών αρ. 145, τηλ: 2103477857 , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@visvitalis.gr , ΑΦΜ 119390535 ΔΟΥ ΣΤ Αθήνας (εφεξής και για λόγους συντομίας «η Εταιρεία» ή «εμείς»)


1.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών Προϊόντων από το Eshop, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας ή διενέργεια αγοράς. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών από το Eshop συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων καλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή ή στο Eshop καθώς και από τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτής άλλως με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την αγορά προϊόντων μέσω του Eshop, η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.


1.3. Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας. Διατηρούμε το δικαίωμα:


α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,


β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας


γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και


δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται  υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση Προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. 


1.4. Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως, η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.


1.5. Επίσης, η Ιστοσελίδα σας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά για τη δυνατότητα σύνδεσης με την Ιστοσελίδα. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.


1.6. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει υποενότητες πληροφοριών, ήτοι σελίδα Κατηγορίας (κατηγορίες προϊόντων) και σελίδα προϊόντος (παρουσίαση προϊόντος). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενότητες αυτές είναι γενικού περιεχομένου και τίθενται αποκλειστικά για ενημέρωση του πελάτη/χρήστη. Για τις πληροφορίες αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν συγκεκριμένες ανάγκες εκάστου χρήστη. Παρομοίως, οι εικόνες προωθητικού υλικού στην κεντρική σελίδα εμφανίζονται τυχαία χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες εκάστου χρήστη. Σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης φίλτρων αναζήτησης με επιλογή του αριθμού των αποτελεσμάτων ανά σελίδα. Στη σελίδα κατηγορίας υπάρχει η δυνατότητα quick view ενός προϊόντος εμφανίζοντας βασικές πληροφορίες ενός προϊόντος για γρήγορη αγορά, ενώ οι αναλυτικές πληροφορίες εκάστοτε προϊόντος παρουσιάζονται στην αντίστοιχη σελίδα του. H Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκύψει σε πελάτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη προαναφερόμενων πληροφοριών της Ιστοσελίδας.1.7. Λογαριασμός μέλους / Λογαριασμός επισκέπτη


Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο eshop μέσω του οποίου θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία σας, να βλέπετε το ιστορικό των παραγγελιών σας με δυνατότητα νέας παραγγελίας, καθώς και να αξιολογείτε προϊόντα. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις αξιολογήσεις των χρηστών έναντι άλλων χρηστών, οιουδήποτε καταναλωτή ή προμηθευτή ή κατασκευαστή ή οιουδήποτε τρίτου εν γένει. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προχωρήσετε σε αγορά με τη δημιουργία λογαριασμού επισκέπτη (Guest Checkout). Μόνον ο χρήστης που έχει συνδεθεί ως μέλος, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί λίστες επιθυμητών προϊόντων, τα οποία θα μπορεί να μεταφέρει στο καλάθι αγορών. Η Ιστοσελίδα μας παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη της τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου «wishlist», το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προϊόντα της αρεσκείας σας που δεν έχετε αγοράσει προς διευκόλυνση σας για τυχόν μελλοντικές αγορές ώστε να μην χρειαστεί να τα ξαναψάχνετε. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η προσθήκη προϊόντος στο wishlist δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το προϊόν αυτό και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της εταιρείας προς πώλησή αυτού στον πελάτη. Δυνητικά, υπάρχει περίπτωση να λάβετε από εμάς email, που θα περιέχει έναν μοναδικό για τον χρήστη κωδικό έκπτωσης για προϊόν ή προϊόντα που περιέχονται στην «wishlist» του για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η σύνδεση στην ιστοσελίδα όσον αφορά τα μέλη γίνεται με την εισαγωγή από το μέλος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και του μυστικού κωδικού που έχει δημιουργήσει για την είσοδό του.1.8.Blog. Η Εταιρεία μας σεβόμενη τον πελάτη της και χρήστη της Ιστοσελίδας της, ενδιαφέρεται για τον σχολιασμό των άρθρων που αναρτώνται από εμάς. Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σχολιάζετε τα αναρτώμενα άρθρα. Η Εταιρεία δεν ελέγχει, δεν επηρεάζει και δεν φέρει ευθύνη για τα αναρτώμενα από το χρήστη σχόλια. Εφόσον αναρτήσετε κάποιο σχόλιο φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με τα σχόλια που αναρτάτε και τη συμμόρφωση του περιεχομένου τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον έκαστος χρήστης λαμβάνει γνώση των σχολίων αυτών, αξιολογεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν και κάνει χρήση αυτών με αποκλειστική του ευθύνη καθώς η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των σχολίων των χρηστών ούτε για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη δύναται να προκύψει σε χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας της λήψης υπόψη σχολίων από χρήστη που βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα είτε αυτοβούλως (εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της) είτε κατόπιν καταγγελίας έτερου χρήστη ή τρίτου προς την εταιρεία, να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ή τρίτος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει σχετική καταγγελία (επαρκώς αιτιολογημένη) προς την εταιρεία για περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο blog μπορεί να στείλει email στο info@visvitalis.gr (Notice and Take Down Process)


1.9. Η Εταιρεία μας εμπορεύεται εν γένει προϊόντα καλλυντικών και φυσικά συμπληρώματα διατροφής.


2. Περιγραφή συναλλαγών – Τρόπος λειτουργίας ιστοσελίδας


2.1. Μέσω του Eshop της Εταιρείας διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών. Το Eshop μας απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (B2C).


Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ωςα) καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα·


β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του 


2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο Eshop της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη της Ιστοσελίδας (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).


Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές/εισαγωγείς των προϊόντων. Οποιαδήποτε περιληπτική αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων βασίζεται στην ως άνω αναλυτική περιγραφή των προϊόντων που περιλαμβάνεται στην συσκευασία τους χωρίς ουδεμία παρεμβολή ή εμπλοκή της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια των περιγραφών των προϊόντων που γίνονται από τρίτους ούτε και για την καταλληλότητα των Προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή. Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να επικοινωνούν πάντοτε και να συμβουλεύονται το γιατρό τους για οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα σε σχέση με την υγεία τους.


2.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.3. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης της πώλησης  3.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του Eshop μας ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων. Ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή της παραγγελίας μέσω του Eshop της Εταιρείας. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον πελάτη αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:


Α. Εισερχόμενοι πρώτη φορά στο Eshop μας, σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας. Κατόπιν, μπορείτε να επιλέξετε το Προϊόν που σας ενδιαφέρει είτε από τη κεντρικό μενού (αναλόγως το κατοικίδιο), είτε από τη στήλη «Brands» (μάρκες), είτε από τη στήλη «Προσφορές». Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε το προϊόν, πρέπει να το προσθέσετε στο καλάθι αγορών για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας είτε πατώντας απευθείας πάνω στο κουμπί με σήμα το καροτσάκι (στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε και την ποσότητα που επιθυμείτε) είτε μπαίνοντας στην καρτέλα του προϊόντος και πατώντας το πλήκτρο «Αγορά». Ήδη στην καρτέλα κατηγορίας, ανά προϊόν αναγράφεται η διαθεσιμότητα ή μη του προϊόντος, ενώ εισερχόμενοι στην καρτέλα του προϊόντος μπορείτε να δείτε αν είναι πότε είναι διαθέσιμο ή εκτός αποθέματος. Επίσης για κάθε προϊόν υπάρχει και επιλογή του εικονιδίου «Σύγκριση», με το οποίο μπορείτε να συγκρίνετε από δύο ως τέσσερα προϊόντα. Στη συνέχεια ανακατευθύνεστε στο καλάθι αγορών, όπου μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε την ποσότητα αγοράς.Πριν την ολοκλήρωση της αγοράς, καλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης και χρέωσης και (αν το επιθυμείτε) να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Eshop μας. Ακολούθως καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής του Προϊόντος και θα ενημερωθείτε για το κόστος των μεταφορικών (το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο παραλαβής και τη δηλωθείσα περιοχή αποστολής του Προϊόντος). Κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας θα ενημερωθείτε για το κόστος των μεταφορικών μέσω του εργαλείου υπολογισμού που χρησιμοποιείται από την Iστοσελίδα μας αποκλειστικά για ενημέρωση του χρήστη. Επίσης, θα ενημερώνεστε και για τυχόν επιβάρυνση για την πληρωμή με αντικαταβολή (ήτοι την πληρωμή με μετρητά στα χέρια της εταιρείας κούριερ), εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με τη διαδικασία αυτή. Τέλος, στο τελευταίο πεδίο σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε αν επιθυμείτε σχόλια σχετικά με την υποβολή της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια καλείστε να πατήσετε το κουμπί για ολοκλήρωση της παραγγελίας, αφού πρώτα έχετε επιλέξει την αποδοχή των όρων χρήσης στο σχετικό σημείο. Η αποστολή της παραγγελίας ολοκληρώνεται μόνον με το πάτημα του πλήκτρου "Ολοκλήρωση". Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την Εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των Προϊόντων που έχετε επιλέξει.


Β. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει και το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της παραγγελίας σας και τον αντίστοιχο κωδικό παραγγελίας.  Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις η Εταιρεία αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείτε ότι οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους προθεσμίες άρχονται από την αποστολή του ως άνω επιβεβαιωτικού e-mail ανεξαρτήτως του πότε θα διαβάσει ο αγοραστής το συγκεκριμένο e-mail.  


Γ. Η παράδοση των Προϊόντων σε εσάς πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας courier των εταιρειών EΛ.ΤΑ courier. Η παραλαβή μπορεί να γίνει είτε στη διεύθυνση αποστολής (σπίτι/εργασία) είτε σε σημεία παραλαβής της εταιρείας κατά περίπτωση. Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί χωρίς ευθύνη της Εταιρείας καθώς τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από το Eshop μας κατασκευάζονται από τρίτους κατασκευαστές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση της προθεσμίας παράδοσης, θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά.Δ. Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του Προϊόντος, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο σας ενημερώνει ότι το Προϊόν έχει δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών και τα προϊόντα θα σας παραδοθούν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται . Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά. Ενημερωτικά, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, η παραγγελία θα εκπληρώνεται μετά την παραλαβή των προϊόντων από εμάς, ήτοι ανάλογα με τους χρόνους ανταπόκρισης του προμηθευτή του συγκεκριμένου κωδικού προϊόντος, οπότε και θα σας ενημερώνουμε σχετικά με email ή τηλεφωνικά.


Ε. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα μας δίδετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)_και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να λαμβάνετε την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελία σας και την εξέλιξη αυτής (ως αναλύεται στις προηγούμενες παραγράφους).


ΣΤ. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να λάβετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και ενημέρωση για την εξέλιξη αυτής (κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενης παραγράφους). Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους του άρθρου 5 κατωτέρω.


3.2. Δεδομένου ότι η Εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του Προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο άρθρο 5 για τις διευθετήσεις Παράδοσης της Εταιρείας μας.


3.3. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει εν γένει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των Προϊόντων, των εξόδων μεταφοράς, καθώς και της τυχόν δωρεάς που έχετε πραγματοποιήσει. 


3.4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το Προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. Επίσης η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας είναι ελλιπής εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει.


3.5. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε υπάλληλος της Εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά).  


4. Τιμές


4.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις (ενδεικτικά αποστολής, αντικαταβολής). οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του τρόπου και του τόπου παράδοσης και της επιλογής του τρόπου πληρωμής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω.


4.2. Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα το οποίο και αποδέχεσθε, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα (και θα ισχύει ασφαλώς για μελλοντικές σας αγορές). Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.


5. Διευθετήσεις παράδοσης


Σε σχέση με την παράδοση των προϊόντων και αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης και του τελικού κόστους της παραγγελίας, λαμβάνεται υπόψη η συνολική καθαρή αξία της παραγγελίας και όχι το βάρος των Προϊόντων. Εξυπακούεται ότι οι κατωτέρω αναγραφόμενοι χρόνοι ισχύουν για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και όχι για αυτά που αποτελούν ειδικές παραγγελίες κατόπιν ειδικότερης συνεννόησης μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας, ενώ αν δεν υπάρχει το προϊόν στην αποθήκη θα υπάρχει ένδειξη μη διαθεσιμότητας και χρόνος παράδοσης ανάλογα με τον προμηθευτή.


Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:


5.1. Για παραγγελίες εντός Αττικής, ο χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες μέρες. 


5.2. Για παραγγελίες εκτός Αττικής, ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες μέρες.


5.3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις παραλαβής από σημείo παραλαβής τhw εταιρείας ΕΛ.ΤΑ couriert, οπότε τα προϊόντα θα είναι έτοιμα προς παραλαβή εντός των ως άνω προθεσμιών.


5.4. Εφόσον ο courier/ταχυδρόμος προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες και δεν καταστεί δυνατόν να σας βρει για να σας παραδώσει τα προϊόντα ή αν έχετε δηλώσει παραλαβή από τα σημεία παραλαβής των εταιρειών κούριερ, η παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από εσάς το αργότερο εντός 15 ημερών από το πέρας των ως άνω προθεσμιών (αναλόγως την περιοχή σας) από τα σημεία παραλαβής του εκάστοτε κούριερ. Μετά την πάροδο του προαναφερθέντος διαστήματος των 5 ημερών ισχύουν τα εξής:


α) όσα προϊόντα έχουν προεξοφληθεί από τον πελάτη, θα αποδεσμεύονται από την Εταιρεία και θα διατίθενται πάλι προς πώληση, καθώς η παραγγελία θα ακυρώνεται, ενώ το ποσό πληρωμής θα επιστρέφεται σε εσάς εντός ολίγων ημερών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης απαιτείται από εσάς να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό όπου επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.


β) για όσα προϊόντα έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή θα αποδεσμεύονται από την Εταιρεία και θα διατίθενται πάλι προς πώληση, καθώς η παραγγελία θα ακυρώνεται.


5.5. Σε περίπτωση που δηλώσετε στην παραγγελία σας ότι επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα σε συγκεκριμένη ημερομηνία (πέρα των ως άνω στάνταρντ προθεσμιών) τότε εφόσον ορίσετε ως ημερομηνία παράδοσης πέρα των 5 εργάσιμων ημερών (και με μέγιστο τις 30 ημέρες) από την ημερομηνία αποστολής προς εσάς του επιβεβαιωτικού email της παραγγελίας σας οφείλετε να προπληρώσετε το τίμημα των προϊόντων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.4. κατωτέρω (ως ειδική παραγγελία), άλλως δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων μετά τις 5 εργάσιμες ημέρες. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.4.


5.6. Απαλλαγή ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης.


Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του Προϊόντος από τη μεταφορική εταιρεία ενδεικτικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων διευθύνσεων παράδοσης (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης), απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, περιπτώσεων απεργιών κτλ. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το κόστος μεταφοράς ή οποιαδήποτε αλλαγή του η οποία θα γνωστοποιηθεί στους πελάτες από την εταιρεία κούριερ για λόγους που σχετίζονται με την εταιρεία κούριερ (ο πελάτης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία κούριερ για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).


5.7. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία, η Εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της (είτε σαν σχόλιο στη σελίδα ολοκλήρωσης αγορών, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@visvitalis.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2103477857 προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με την εμπρόθεσμη παράδοση τους.


5.8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω διευθετήσεων παράδοσης, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα κατά την κυριαρχική κρίση της να αντικαταστήσει τις εταιρείες διανομής με τις οποίες συνεργάζεται.


6. Διευθετήσεις πληρωμών


6.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε:


α) με τραπεζική κατάθεση μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω e-banking 


β) Μπορείτε να εξοφλήσετε το τίμημα με τραπεζική κατάθεση στους ακόλουθους τραπεζικους λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας:


Σας επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο καταθετήριο τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα από εσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω.


Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού email της παραγγελίας σας το προϊόν θα αποδεσμεύεται και θα διατίθεται πάλι προς πώλησης.


γ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος. Ενημερώνεστε για το τυχόν κόστος της αντικαταβολής κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της αποστολής της παραγγελίας σας . Το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία.


δ) με χρεωστική/πιστωτική κάρτα μέσω τους ασφαλούς (Secure SSL) συστήματος τραπεζικών συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς.


ε) ο αγοραστής επιβαρύνεται με οποιοδήποτε έξοδο ή κόστος επιβαρύνει εκ του νόμου ή εκ των συναλλακτικών ηθών τον πληρωτή από τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής.